Privatlivspolitik
Opdateret 31. marts 2020

Sparta Atletik og Løb har ansvaret for, at dine data opbevares og administreres efter den gældende persondatalovgivning.

På denne side kan du læse om Sparta Atletik og Løbs privatlivspolitik.
 

Indsamling af data


Når du tilmelder dig et af vores events eller downloader en af vores apps, afgiver du en række personlige oplysninger, som opsamles sikkert hos:

Sparta Atletik og Løb
Gunnar Nu Hansens Plads 11
DK-2100 København Ø
Danmark
CVR: 10 05 09 79

Ved accept forpligter du dig til, at dine kontaktinformationer til stadighed er opdaterede.
 

Formål


Vi opsamler og behandler persondata for at kunne håndtere tilmeldinger, administrere medlemsskaber og personlige profiler, tage imod online betaling til vores events og for at levere de ydelser, deltageren har købt, i sin helhed, herunder levering af deltagerinformation, levering af startnummer og levering af deltagerens resultat, f.eks. tid og placering, på resultatlister, diplomer, hjemmesider, apps, i e-mails og på SMS m.m.

Hvilke data indsamler vi?


Persondata, der indsamles og behandles, kan eksempelvis omfatte (men ikke begrænses til):

 

Analyseværktøjer


Denne hjemmeside anvender Google Analytics, en webanalysetjeneste fra Google Inc. ('Google'). Google Analytics bruger cookies (jf. nedenstående afsnit om cookies), som gør det muligt at indsamle oplysninger til at analysere din brug af ​​hjemmesiden. Oplysningerne overføres normalt til en Google-server i USA og gemmes der. I den forbindelse bliver din IP-adresse forkortet af Google inden for EU's medlemsstater eller i andre kontraherende stater i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Kun i usædvanlige tilfælde vil den fulde IP-adresse blive sendt til en Google-server i USA og forkortet der.

Google overdrager også eventuelt disse informationer til tredjemand, hvis dette er lovligt, eller hvis tredjemand bearbejder informationerne på vegne af Google. Google vil ikke bringe brugerens IP-adresse i forbindelse med andre data fra Google.

Hvis du ikke ønsker, at der indsamles og videregives informationer om dit hjemmesidebesøg til Google Analytics, har du mulighed for at installere en "deaktiverings-add-on" i din browser. Deaktiverings-Add-On kan findes her https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Yderligere oplysninger om vilkår og betingelser vedrørende brug og datasikkerhed kan findes på www.google.com/analytics/terms/gb.html


Vi benytter desuden Firebase Analytics til at indsamle anonymiseret statistiske data om brugerne af vores apps. Har du downloadet en af vores apps, har vi også mulighed for at følge brugerens lokalitet, såfremt du accepterer dette i appen.

Anvendelse af data


De data, som vi indsamler, bruger vi til at levere den ydelse, en deltager har købt. Når man f.eks. angiver forventet sluttid, bruger vi det til at placere deltageren i den rigtige startgruppe; Fødselsdato bruger vi til at udregne aldersklasse til brug i resultatvisningen, ligesom angivelse af køn også bruges til resultatvisningen.

Vi benytter også indsamlet data til statistiske formål samt tekniske formål, f.eks. til at identitetsgenkende brugere og gøre brugeroplevelsen bedre for deltageren.

Vi anvender e-mails og mobilnummer til at sende nødvendig løbsinformation til deltagere. Er man deltager, har man ikke mulighed at afmelde sig informationsmails, da disse er nødvendige for at sikre, at eventen kan afvikles problemfrit.

Efterfølgende har vi jf. markedsføringsloven mulighed for at udsende markedsføring vedrørende lignende events per e-mail. Disse henvendelser kan altid afmeldes. Idet man afmelder sådanne markedsføringsmails, vil man ikke modtage flere mails relateret til det pågældende event.

Vi udsender ikke markedsføring per sms

Medlemmer


Når du registrerer dig som medlem af Sparta Atletik og Løb, giver du os en række personlige oplysninger. Vi indsamler kun de personlige oplysninger og betalingsoplysninger, vi har brug for for at kunne administrere dit medlemsskab samt opkræve medlemskontingent.

Samtykket til, at vi må opbevare og behandle dine personoplysninger, kan tilbagekaldes igennem opsigelse af dit medlemsskab. For yderligere oplysninger om gyldig udmeldelse henviser vi i øvrigt til de gældende vedtægter, der til enhver tid findes på motion.sparta.dk.

Idet dit medlemsskab i Sparta Atletik og Løb ophører, sletter vi dine data, såfremt der ikke er kontingent-udestående eller andre forhold, der sagligt kan begrunde en længere opbevarelse af dine data.

Medlemmer af Sparta Atletik og Løb modtager jævnligt e-mails med invitationer, nyheder og information og tilbud fra foreningen. Hvis man ikke ønsker at modtage disse mails længere, kan man kontakte os på databeskyttelse@sparta.dk
 

Videregivelse af data


Persondata, som vi indsamler, videregives ikke til tredjepart, med mindre deltageren giver udtrykkelig accept til dette i forbindelse med datavalg i tilmeldingsformularen for arrangementet eller ved accept af vores handelsbetingelser.

Præsentation af persondata


En tilmeldt deltagers persondata præsenteres på deltager- og resultatlister for vores arrangementer.

De persondata, som vi viser, er begrænset til dem, der er nødvendige for, at vi kan udføre vores arrangement. Dette vil typisk omfatte (men ikke begrænse sig til):

 

Indsamling, anvendelse og videregivelse af billedmateriale


I forbindelse med vores events tager vi fotos og video af eventet og deltagerne. Dette materiale er situationsoptagelser, hvor selve eventen eller aktiviteten er det egentlig fokus. Situationsoptagelser må aldrig være krænkende.

Situationsoptagelser kan uden forudgående samtykke anvendes af arrangørerne og efter konkret aftale af partnere og sponsorer, også til markedsføringsformål.

Mediemateriale, hvori deltagere optræder som en del af vores arrangementer, præsenteres eksempelvis på hjemmeside, i vores apps og på sociale medier, som administreres af Sparta Atletik og Løb samt evt. andre arrangører.

 

Opbevaring af data og billedmateriale


Persondata, som vi indsamler, behandler og præsenterer, gemmes på kontinuerlig basis. Dette er tilladt jf. undtagelserne i persondataloven omkring samfundsmæssige, historiske og statistiske data. Persondata opbevares i Ultimate Sport Service's cloud, der hostes i Amazons EC2-platform placeret i Irland (EU).

Billed- og videomateriale fra vores arrangementer gemmes ligeledes på kontinuerlig basis. Dette er tilladt jf. persondataloven om situationsbilleder. Billedmateriale opbevares på interne datadrev og på online fotodelingsservices, såsom Flickr og Facebook.

Ønsker du at gøre indsigelse mod vores opbevaring og anvendelse af persondata og billedmateriale, kan du rette henvendelse til databeskyttelse@sparta.dk

Sikkerhedsforanstaltninger


Vi gennemfører de fornødne tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre et passende sikkerhedsniveau og beskyttelse af persondata.

Foranstaltningerne skal gennemføres under hensyntagen til det aktuelle tekniske niveau, implementeringsomkostningerne og den pågældende behandlingskarakter, omfang, sammensætning og formål samt risici af varierende sandsynlighed og alvor for fysiske personers rettigheder og frihedsrettigheder. Vi tager bl.a. kategorien af personoplysninger i betragtning ved fastlæggelsen af disse foranstaltninger.

Vi gennemfører disse sikkerheds foranstaltninger således, at vi opfylder kravene i den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning.

Data- og betalingssikkerhed


Vi indsamler og opbevarer alle indsamlede person- og betalingsdata, i Ultimate Sport Service's systemer, som er sikret af SSL/TSL-krypterede forbindelser. Ultimate Sport Service's tilmeldings- og betalingsplatform OnReg har PCI-certificering og scannes månedligt af TrustKeeper.

Når man anvender betalingskort, gennemføres betalingen i et betalingsvindue hostet af Ultimate Sport Service. I den forbindelse indsamler vi kortinformationer, herunder kortnummer, udløbsdato og kontrolcifre. Disse informationer, som er isoleret i brugerens tilmeldingssession, sendes videre til udbyderen af betalingsgatewayen og slettes derefter, med mindre brugeren har givet aktiv accept til at gemme dennes kortoplysninger (begrænset til kortnummer og udløbsdato ? kontrolcifre gemmes ikke) hos Sparta Atletik og Løb. Gemte betalingskortoplysninger lagres i krypteret form med en tredelt nøgle delt over Sparta Atletik og Løb, en ekstern PCI-godkendt host og kortholder, hvor alle tre entiteter skal være til stede for at åbne krypteringen.

Cookies


Ved at benytte denne hjemmeside, accepterer du at vi bruger cookies. Cookies er små tekstfiler, der gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.

Vi bruger bl.a. cookies til at indsamle oplysninger, der forbedrer din brugeroplevelse, og til at registrere besøgsstatistik. Vi benytter cookies, som genkender dig som bruger, hvis du senere skal tilmelde dig et andet arrangement i vores platform. Vi bruger også cookies, som sikrer, at din brugersession ikke kan overtages af andre med hensigt på hacking og hijacking.

Du kan godt bruge vores website, selvom du ikke tillader cookies på din computer eller device. Hvis du sletter eller blokerer cookies, kan du dog risikere, at websitet ikke fungerer optimalt, eller at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

Du kan slette eller blokere for cookies. Se vejledning her

Websitet kan indeholde cookies fra tredjeparter, der bl.a. kan omfatte mediesamarbejdspartnere. Data om din brug af websitet, geografisk placering, køn og alderssegment m.v. kan videregives til disse tredjeparter. Dette sker altid i anonymiseret form, og parterne behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til egne formål.

Nyhedsbrev


Via et plugin på vores hjemmesider kan du tilmelde dig Sparta Løbs nyhedsbrev. Ved tilmelding oplyser du din e-mailadresse og i nogle tilfælde dit navn. Som nyhedsbrevsabonnent vil du modtage nyheder om de events, vi afvikler i Sparta Atletik og Løb.

Samtykket til, at vi må opbevare og behandle dine personoplysninger til udsendelse af nyhedsbrevet, kan til enhver tid tilbagekaldes, idet hvert nyhedsbrev indeholder et link til med en tilbagekaldelsesmulighed (afmeld).

Medarbejderforhold


Vi sikrer, at medarbejdere, der behandler personoplysninger, har forpligtet sig til fortrolighed eller er underlagt en passende lovbestemt tavshedspligt.

Vi sikrer, at adgangen til personoplysningerne begrænses til de medarbejdere, for hvem det er nødvendigt at behandle personoplysninger for at kunne opfylde leveringsforpligtelserne over for deltageren i henhold til dette dokument.

Vi sikrer, at medarbejdere, der behandler personoplysninger for deltageren, kun behandler disse i overensstemmelse med dette dokument.

Sikkerhedsbrud


Vi underretter uden unødig forsinkelse deltageren om brud på persondatasikkerheden, der potentielt kan føre til hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, tab, ændring, uautoriseret videregivelse af eller adgang til personoplysningerne behandlet for deltageren.

Endvidere skal vi bistå deltageren med at sikre overholdelse af deltagerens forpligtelser til, at (i) dokumentere alle brud på persondatasikkerheden, (ii) anmelde eventuelle brud på persondatasikkerheden til de(n) kompetente tilsynsmyndighed(er) og (iii) underrette de registrerede om sådanne brud på persondatasikkerheden.

Bistand og dokumentation for overholdelse af forpligtelser


Vi vil på deltagerens anmodning give deltageren tilstrækkelige oplysninger til, at deltageren kan påse, at kravene i den gældende databeskyttelseslovgivning overholdes. Vi vil endvidere give tilladelse og bidrage til eventuelle revisioner, herunder inspektioner, der foretages af en revisor, som er bemyndiget hertil af deltageren.

Vi vil straks underrette deltageren, hvis vi mener, at en anmodning i henhold til ovenstående er i strid med den gældende databeskyttelseslovgivning.

Vi bistår deltageren i fornødent og rimeligt omfang ved opfyldelse af deltagerens forpligtelser ved behandling af personoplysninger i henhold til gældende databeskyttelseslovgivning, der er omfattet af dette dokument, herunder ved:

 

Databehandling uden for aftalen


Vi kan behandle personoplysninger uden for dette dokument i tilfælde, hvor det kræves af EU-retten eller national ret, som vi er underlagt.

Ved behandling af personoplysninger uden for aftalen vil vi underrette deltageren om årsagen hertil. I så fald vil vi dog først, i det omfang det er lovligt, underrette deltageren om et sådant pålæg, og i det omfang det er muligt, give deltageren mulighed for at gøre indsigelser herimod.

Ændringer i privatlivspolitikken


Vi forbeholder os retten til løbende at opdatere vores privatlivspolitik.

Privatlivspolitikken vil altid være tilgængelig på sparta.dk/privatlivspolitik, og det registreres altid, hvornår den enkelte deltager giver accept til privatlivspolitikken og dermed hvilken version, der er accepteret.

 

Sletning af data


Vi gemmer persondata på kontinuerlig basis med henvisning til undtagelserne i persondataloven omkring samfundsmæssige, historiske og statistiske data.

Vi gemmer også billedmateriale på kontinuerlig basis med henvisning til persondataloven om situationsbilleder.

Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi behandler om dig.

Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger anvendes, og du har ret til at få dine oplysninger slettet. Henvendelse herom kan ske til databeskyttelse@sparta.dk

 

Klagemulighed


Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet.

Sparta Atletik og Løb har ansvaret for, at dine data opbevares og administreres efter den gældende persondatalovgivning.