Her er du: Informasjon Velg distanse Tast inn data Bekreft data Betaling KvitteringRegistreringer
Du har for tiden ingen fullførte registreringer.

Online påmelding er nå stengt. For etterpåmelding se arrangørens website.


Dato: 27/04/2014 - 24/08/2014
Sted: -
Informasjon:
Jubileumspakken består av følgende ritt (Krystallrittene inngår i Jubileumspakken):
27.04.2014 - Spinnsprinten (55km)
18.05.2014 - Garborgriket Rundt (82 / 58km)
04.06.2014 - Hyundai Tempo Bue - Bryne (24,7km)
18.06.2014 - Tempo VELUX (22km)
09.08.2014 - Aarbakkerittet Lysebotn - Bryne (142km)
09.08.2014 - Vestecrittet Sirdal - Bryne (97km)
24.08.2014 - Hulderrittet (34 /17km)

Informasjon:
Se rittenes Nettsider
Spinnsprinten
Garborgriket Rundt
Hyundai Tempo Bue - Bryne
Tempo VELUX
Aarbakkerittet Lysebotn - Bryne
Vestecrittet Sirdal - Bryne
Hulderrittet

Arrangør:
Bryne Cykleklubb
Postboks 511
4349 Bryne

Internet:
Jubileumspakken
e-post:
jubileum@bryneck.no
Hvem kan delta?:
I henhold til NCFs (Norges Cykleforbunds)
regler er det en yngste aldersgrense på 17 år
(dvs. født i 1997 eller tidligere).

Lisens (forsikring)
For å kunne delta i turritt godkjent av NCF,
må gyldig helårslisens (løses gjennom klubb)
være løst for konkurranseåret. Deltakere uten
helårslisens må løse engangs turrittlisens før start.

Utenlandske statsborgere som er en del av det
norske trygdesystemet (betaler skatt i Norge) kan
løse engangs turrittlisens.

Utenlandske statsborgere som ikke jobber i Norge
må signere egenerklæringsskjema på at de deltar på
eget ansvar.

Deltakere som i konkurranseåret fyller 80 og eldre,
slipper å løse engangslisens. I.h.t. Forsikringsloven
er det ikke mulig å tegne ulykkesforsikring for denne
aldersgruppen.
Kundeservice
Spørsmål om arrangementet rettes til:

Jubileumspakken 2014Bryne Cykleklubb
Postboks 511
4349 Bryne

Internet:

Jubileumspakken


jubileum@bryneck.no

Betingelser
Alle priser i dette arrangementet er i norske kroner (NOK) inklusive moms. Startkontingenten er uten moms, med mindre annet er spesifisert.

Ytterligere informasjon kan sees ved å klikke her: klikk her

Ultimate Sport Service ApS · Langelandsvej 38 · DK-5800 Nyborg