For English, see below

Akkreditering
Online akkreditering til CPH Half 2019, søndag den 15. september, er åben frem til kl. 10.00 på løbsdagen.
Kun journalister og fotografer med pressekort og tilknytning til et medie vil blive akkrediteret til start- og målområdet. Fritids-/hobbyfotografer og -journalister vil ikke blive akkrediteret.

Ansøgninger om akkreditering behandles løbende, og man vil modtage godkendelse eller afslag per e-mail.
Til akkrediteret presse vil der senest en uge før løbet blive udsendt yderligere information om officielt pressemøde, pressebriefing, pressecenter, pressepool og eventprogram m.v.

Generel information
Al presse er velkommen til at dække eventen i de for offentligheden tilgængelige områder i start- og målområdet og langs ruten.

Alle medier har mulighed for at transmittere live streamingen af løbet, som starter fra kl. 11.00. Streamingen vil blive tilgængelig via Ritzaus pressepool.

Der vil på dagen løbende blive uploadet pressebilleder til flickr.com/photos/cphhalf
samt stillet videoråmateriale til rådighed for pressen straks efter målgang. Alt materiale vil være tilgængeligt på cphhalf.dk/presse.
Fotos må anvendes frit i forbindelse med omtale af Copenhagen Half Marathon og ved kreditering til Copenhagen Half Marathon. Fotos må under ingen omstændigheder anvendes med kommercielt eller markedsføringsformål uden forudgående aftale. Henvendelser vedrørende tilladelse til brug af fotos rettes til presse@cphhalf.dk

Yderligere information og kontakt

Spørgsmål og forespørgsler rettes til:
Martin Van Dijk
Presseansvarlig
E-mail: presse@sparta.dk
Tlf: +45 2015 2220

Find yderligere presseinformation på cphhalf.dk/presse

Find aktuelle pressehistorier på cphhalf.dk/pressehistorierAccreditation:
Online accreditation for CPH Half 2019 Sunday the 15th of September is open until 10:00 am on the day of the race.

Only journalists and photographers with a valid press card will be granted accreditation to the designated press zones in the starting and finish area.

Applications for accreditation will be processed continuously, and approval or rejection given by email.

Information about official press conference, press briefing, press center, pool and event program will be given to all accredited press one week before race day at the latest.

General information:
All press is welcome to cover the event in the public areas in the start and finish area and along the route.

Media houses have the opportunity to transmit the live streaming of the race, beginning at 11:00 am CET. The streaming will be available via Ritzau's press pool.

On race day, pictures will be uploaded continuously to flickr.com/photos/cphhalf
Uncut video footage will also be available for the press immediately after the race is finished. All footage will be available on presse@cphhalf.dk .

Photos can be used freely when used with reference to the Copenhagen Half Marathon and by crediting the Copenhagen Half Marathon. Photos may under no circumstances be used commercially or with marketing purposes without prior agreement. Queries regarding permission for use of photos should be directed to presse@cphhalf.dk

Further information and contact
Questions and requests should be directed to:

Martin Van Dijk
Head of press
E-mail: presse@sparta.dk
Tlf: +45 2015 2220

Find further press information on cphhalf.dk/presse