DHL Stafetten Kbh Københavns Kommune

Velkommen til Københavns Kommunes tilmeldingssystem til DHL Stafetten København.

Københavns Kommune deltager onsdag den 31. august 2022. Igen i år kan man også tilmelde sig som et walkhold, hvor hele holdet går samlet på en hyggelig 5 km walkrute. Walk starter kl. 18.30. Stafetløberne starter kl. 18.00.

Er I fra SOF betales deltagergebyret decentralt af den enkelte enhed/arbejdsplads. Her skal I derfor vælge at få en EAN-faktura under betalingsoplysninger, og have jeres EAN-nummer, brugerident på fakturagodkender eller indkøbsordrenummer parat, da I skal betale fakturaen i forbindelse med tilmeldingen. Er I fra Økonomiforvaltningens Rådhusdel, TMF, BIF, KEID, KS, KIT, KFF, Byggeri København og SUF betales deltagergebyret centralt.Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
Byggeri København
Koncern IT
Koncernservice
Kultur- og Fritidsforvaltningen
Københavns Ejendomme og Indkøb
Socialforvaltningen
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
Teknik- og miljøforvaltningen
Økonomiforvaltningens Rådhusdel