Tampere Puolimaraton


Finnish English

Osallistujalista

Haku
Etsi

<- Numero -> <- Nimi -> <- Seura/Joukkue -> <- Kansallisuus -> <- Matka -> <- Ikäsarja ->
Mauno Ahlgren Olvastin Tana FIN Puolimaraton Miehet
Ossi Aho HELSINKI FIN Puolimaraton Miehet
Veli-Matti Aho TT226 FIN Puolimaraton Miehet
Minttu Ahonen YLINEN FIN Puolimaraton Naiset
Sanna Ahtee TAMPERE FIN Puolimaraton Naiset
Timo Ahtiainen TAMPERE FIN Puolimaraton Miehet
Ville Ahvenainen TURKU FIN Puolimaraton Miehet
Veera Ahvenjärvi FIN Puolimaraton Naiset
Matti Aitola TERVAJOKI FIN Puolimaraton Miehet
Anu Aittamaa TAMPERE FIN Puolimaraton Naiset
Maire Ala-Haikka VILPPULA FIN 10 km Naiset
Tapio Ala-Haikka Vilppulan Veikot FIN 10 km Miehet
Juho Ala-Hannula FIN Puolimaraton Miehet
Aki Alarvo FIN Puolimaraton Miehet
Ulla Alatalo TAMPERE FIN Puolimaraton Naiset
Mikko Alivuotila MUOTIALA FIN Puolimaraton Miehet
Imaneh Ameli Olvastin Tana IRI 10 km Naiset
Justiina Anttila TAMPERE FIN 10 km Naiset
Anita Aranyàsz HUN Puolimaraton Naiset
Minna Arasalo KPK24/7 FIN Puolimaraton Naiset
Timo Aro TAMPERE FIN Puolimaraton Miehet
Anne Auramo TAMPERE FIN 10 km Naiset
Jouni Auramo TAMPERE FIN Puolimaraton Miehet
Sanna Autio FIN Puolimaraton Naiset
Tiina Autio TAMPERE FIN Puolimaraton Naiset
Minna Backman FIN Puolimaraton Naiset
Julia Brunila TriathlonSuomi FIN Puolimaraton Naiset
Rami Erholm TURKU FIN Puolimaraton Miehet
Paula Erkintalo TAMPERE FIN Puolimaraton Naiset
Jenni Eronen KANGASALA FIN Puolimaraton Naiset
Tytti Hahtola YLÖJÄRVI FIN Puolimaraton Naiset
Kasper Haikonen SÄKYLÄ FIN Puolimaraton Miehet
Juhani Hakala KYRÖSKOSKI FIN Puolimaraton Miehet
Juho Hakkarainen TAMPERE FIN Puolimaraton Miehet
Ville Halmes TAMPERE FIN Puolimaraton Miehet
Liisa Harakkamäki TAMPERE FIN Puolimaraton Naiset
Leena Heikkilä TAMPERE FIN Puolimaraton Naiset
Timo Heinonen TAMPERE FIN Puolimaraton Miehet
Jouni Heiskanen FIN Puolimaraton Miehet
Heidi Helevirta TAMPERE FIN Puolimaraton Naiset
Nea Helevirta TAMPERE FIN Puolimaraton Naiset
Tanja Helle Annikin voimailijat FIN Puolimaraton Naiset
Hannu Henriksson TRIATHLONTEAM 226 FIN Puolimaraton Miehet
Satu Hiekko FIN Puolimaraton Naiset
Eija Hillberg HEINOLA FIN Puolimaraton Naiset
Osku Hokkanen ESHT FIN Puolimaraton Miehet
Sami Honkala Teivo Stayers FIN 10 km Miehet
Jukka Honkonen TAMPERE FIN Puolimaraton Miehet
Johanna Huhtala TAMPERE FIN Puolimaraton Naiset
Juha Huhtala TAMPERE FIN Puolimaraton Miehet
Henry Huhtaniemi TAMPERE FIN Puolimaraton Miehet
Katja Huppunen YLÖJÄRVI FIN Puolimaraton Naiset
Marika Hussey TAMPERE FIN Puolimaraton Naiset
Reetta Huttunen Mäntän Urheilijat FIN Puolimaraton Naiset
Eeva-Marju Huuki TAMPERE FIN Puolimaraton Naiset
Joel Simeon Hyyppä Vimpelin Veto FIN Puolimaraton Miehet
Anu-Maaria Hämäläinen TAMPERE FIN Puolimaraton Naiset
Janne Hämäläinen FIN Puolimaraton Miehet
Mikko Haapaniemi TAMPERE FIN Puolimaraton Miehet
Mari Hård-Mäkelä SOMERO FIN Puolimaraton Naiset
Anniina Ikonen NOKIA FIN Puolimaraton Naiset
Ossi Ikonen TT226 FIN Puolimaraton Miehet
Meiju Ilander HELSINKI FIN Puolimaraton Naiset
Noora Ilva FIN Puolimaraton Naiset
Satu Javanainen TAMPERE FIN 10 km Naiset
Marika Johansson YLINEN FIN Puolimaraton Naiset
Marja Jokela YLÖJÄRVI FIN 10 km Naiset
Maiju Jokipolvi FIN Puolimaraton Naiset
Ville Jonkka TAMPERE FIN Puolimaraton Miehet
Ulla Jousimaa HYVINKÄÄ FIN Puolimaraton Naiset
Elli Junkkarinen FIN Puolimaraton Naiset
Anna Junnila-Nurminen FIN Puolimaraton Naiset
Tanja Järvenoja TAMPERE FIN Puolimaraton Naiset
Frank Järvinen FIN Puolimaraton Miehet
Jouko Järvinen TAMPERE FIN Puolimaraton Miehet
Kirsi K FIN Puolimaraton Naiset
Jani Kahiluoto TAMPERE FIN Puolimaraton Miehet
Marika Kahiluoto TAMPERE FIN Puolimaraton Naiset
Elina Kaitala KANGASALA FIN Puolimaraton Naiset
Jyri Kaivosoja TAMPERE FIN Puolimaraton Miehet
Jenni Kalliomäki TAMPERE FIN Puolimaraton Naiset
Eeva Kangasvieri TAMPERE FIN 10 km Naiset
Juha Kanniainen Tieto FIN Puolimaraton Miehet
Rauni Kanniainen LEMPÄÄLÄ FIN Puolimaraton Naiset
Jussi Karelehto FIN Puolimaraton Miehet
Juha Kauhanen TAMPERE FIN Puolimaraton Miehet
Henry Keisala Kyrkösjärven Pärske FIN Puolimaraton Miehet
Jonne Ketola JYVÄSKYLÄ FIN Puolimaraton Miehet
Noora Ketola JYVÄSKYLÄ FIN Puolimaraton Naiset
Petri Kiiskilä Tampereen Maratonklubi FIN Puolimaraton Miehet
Sonja Kilkku TAMPERE FIN Puolimaraton Naiset
Patrik Kivekäs KPK 24/7 FIN Puolimaraton Miehet
Elina Kiviluoto TURKU FIN Puolimaraton Naiset
Salla Kiviniemi TAMPERE FIN Puolimaraton Naiset
Johanna Kiviranta JULKUJÄRVI FIN Puolimaraton Naiset
Lara Kleis FIN Puolimaraton Naiset
Anna Klinga TAMPERE FIN Puolimaraton Naiset
Tommi Koistinen NOKIA FIN Puolimaraton Miehet
Riitta Koivisto Team Rahola FIN Puolimaraton Naiset
Teemu Koivumäki TAMPERE FIN Puolimaraton MiehetSivut: 1 | 2 | 3 | 4
Ultimate Sport Service   |   Langelandsvej 38   |   5800 Nyborg   |   Denmark